Das deutsche Drama in den böhmischen Ländern im 19. Jahrhundert - Persönlichkeiten

zum Anfang...
Aus Theater Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Biografický lexikon německé činohry vzniká od roku 2012 jako projekt víceoborového  základního výzkumu. Prezentuje výsledky bádání, které bylo v Divadelním ústavu zahájeno jako projekt Česká divadelní encyklopedie v roce 1998 s podporou grantů Ministerstva kultury České republiky.

Publikované svazky zahrnující osobnosti aktéry německých představení: 

  • Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. Jitka Ludvová, Praha 2006
  • Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. Alena Jakubcová, Praha 2007
  • Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. ed. Alena Jakubcová a Matthias J. Pernerstorfer, Praha: Institut umění – Divadelní ústav, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Theatergeschichte Österreichs X/6), 2013

Zpracování života a tvorby osobností německého činoherního divadla 19. století představuje důležitou tematickou oblast divadelních dějin českých zemí. Na rozdíl od českého divadla, jež se rozvíjelo v uzavřeném jazykovém i geografickém prostoru, pokrývá divadelnictví v německém jazyce velkou část Evropy, s níž byly české země historicky propojeny. Na území dnešní České republiky působilo v 19. století asi 20 německých scén a řada kočovných společností.

Základem výběru osobností byl jmenný heslář herců, divadelních ředitelů, dramatiků, režisérů, scénických výtvarníků a překladatelů, který bude dále doplňován a modifikován. Na práci se podílí mezinárodní autorský tým. Hesla jsou průběžně publikována v české a německé jazykové verzi. 

Nositel projektu: Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1 

Odpovědný redaktor: Jitka LUDVOVÁ

http://encyklopedie.idu.cz/cs/

Citace: Česká divadelní encyklopedie: Německá činohra v českých zemích v 19. století. Osobnosti '[online], Praha, Institut umění - Divadelní  ústav