Neufeld, Ignaz: Unterschied zwischen den Versionen

zum Anfang...
Aus Theater Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Založení stránky k překladu)
 
Zeile 1: Zeile 1:
 
<ee:template>Osoba</ee:template><ee:progress>
 
<ee:template>Osoba</ee:template><ee:progress>
<span id="PageFillProgress">4</span>
+
<span id="PageFillProgress">1</span>
 
</ee:progress>{{Infobox Person
 
</ee:progress>{{Infobox Person
| jméno=<ee:firstname>Ignaz</ee:firstname>  
+
| jméno = <ee:firstname>Ignaz</ee:firstname>
| příjmení=<ee:lastname>Neufeld</ee:lastname>
+
| příjmení = <ee:lastname>Neufeld</ee:lastname>
| pseudonym=<ee:pseudonym></ee:pseudonym>
+
| pseudonym = <ee:pseudonym></ee:pseudonym>
| narozen=<ee:mvchronology type="Geburt" field="date_from">
+
| narozen = <ee:mvchronology type="Geburt" field="date_from">
 
1843
 
1843
 
</ee:mvchronology>
 
</ee:mvchronology>
| místoNarození=<ee:mvchronology type="Geburt" field="place">
+
| místoNarození = <ee:mvchronology type="Geburt" field="place">
 
Gaudenzdorf (Wien, Meidling, A)
 
Gaudenzdorf (Wien, Meidling, A)
 
</ee:mvchronology>
 
</ee:mvchronology>
| zemřel=<ee:mvchronology type="Tod" field="date_from">
+
| zemřel = <ee:mvchronology type="Tod" field="date_from">
 
1920
 
1920
 
</ee:mvchronology>
 
</ee:mvchronology>
| místoÚmrtí=<ee:mvchronology type="Tod" field="place">
+
| místoÚmrtí = <ee:mvchronology type="Tod" field="place">
 
Wien (A)
 
Wien (A)
 
</ee:mvchronology>
 
</ee:mvchronology>
| foto=<ee:titleimage></ee:titleimage>
+
| foto = <ee:titleimage></ee:titleimage>
| fotodesc=<ee:imagedesc></ee:imagedesc>
+
| fotodesc = <ee:imagedesc></ee:imagedesc>
| povolání=<ee:profession></ee:profession>
+
| povolání = <ee:profession>Theaterdirektor, Schauspieler, </ee:profession>
 
}}<ee:perex>
 
}}<ee:perex>
Divadelní ředitel a herec, který se svou společností působil ve 2. pol. 19. a počátkem 20. století v českých zemích, Dolním Rakousku a Uhrách. Otec rakouského filmového režiséra a producenta Maxe Neufelda.
+
 
 
</ee:perex><ee:content>
 
</ee:perex><ee:content>
Narodil se v Gaudenzdorfu (dnes součást 12. vídeňského obvodu, Meidling) jako syn drobného židovského obchodníka ze slovenské Senice (Szenitz), tehdejší severní části Uherska. Nejstarší zmínka o '''N.''' pochází až z 1873, kdy byl ve třiceti letech majitelem cestující společnosti a hrál od ledna do března t. r. v Mikulově. Ve stejném roce nabízel své divadelní produkce v Hustopečích, v Břeclavi a v Hodoníně. V sezoně 1876/77 měl '''N.''' v pronájmu divadlo v Moravské Ostravě a lze předpokládat, že hrál i v jiných městech v regionu. V 90. letech se lze s jeho společností setkat i v Horním Litvínově v severních Čechách (1893 a 1900) nebo v Pinkafeldu v tehdejších západních Uhrách (1898). V závěru života působil jako sekretář nebo jako inspicient v divadelních společnostech jiných ředitelů, např. v sezoně 1909/10 u divadelního ředitele E. Kränzla v Kladsku. V létě 1912 svou společnost na krátkou dobu oživil, společnost odehrála několik představení v Mikulově. Zemřel 1920 ve Vídni.
 
  
Manželka Josefina, roz. Macheiner (zem. 1911 v Brně) působila ve společnosti od 1873. Už tehdy používala příjmení Neufeld, ačkoli úředně byli manželé oddáni až 27. 7. 1875 v Hranicích na Moravě. Hereckou průpravu v '''N.''' společnosti prošly všechny jejich děti, synové Eugen a Max a dcery Anna, Irene a Julie, které v dospělosti většinou volily stabilnější angažmá v kamenných divadlech. Eugen Neufeld (6. 12. 1882 – 18. 10. 1950) působil v září 1908 městském divadle v Badenu a od sezony 1912/13 ve vídeňském Divadle v Josefstadtu. Max Neufeld (13. 2. 1887– 2. 12. 1967), hrál od 1905 v Celovci, v Badenu, Jablonci nad Nisou, Olomouci, Salcburku nebo v Brně, odkud 1912 přešel do Divadla v Josefstadtu za svým bratrem. V červnu 1912 hostoval v otcově společnosti při jejím pobytu v Mikulově. Později se z Maxe stal úspěšný filmový režisér a producent. Do několika svých filmů obsadil i staršího bratra Eugena. Bohaté zkušenosti z evropských scén měly i '''N.''' dcery. Anna působila v Olomouci. Irena hrála v  Mariboru, Kremži, Šternberku, Českých Budějovicích či Olomouci. Julie v Kremži, Celovci, Bílsku nebo rovněž Olomouci.
 
 
'''N.''' společnost patřila k středně velkým, které cestovaly od města k městu a jejichž jádro tvořila hlavně rodina. '''N.''' však dokázal do svého souboru nalákat i herce a herečky z kamenných divadel, kteří mu zajistili přízeň publika. Pohostinská představení u něj sehrál 1873 herec A. Löwinger ze znojemského městského divadla (Znaimer Stadttheater), 1874 herečka H. Löwe z Vídně. 1888 byla větší část '''N.''' společnosti tvořena herečkami a herci z různých divadel monarchie, mj. z Vídně, Štýrského Hradce, Innsbrucku, Šoproně, Temešváru, Plzně či Liberce. Pokud '''N.''' nezískal povolení nebo neměl dostatečně velký herecký soubor, přijal místo v jiné společnosti, např. 1899 hrál u ředitele F. Reisse na štaci v dolnorakouském městě Láva nad Dyjí (Laa an der Thaya).
 
 
Repertoárově se '''N'''. společnost příliš nelišila od tehdejší běžné produkce. Hrála frašky a lidové hry se zpěvy, méně pak operety a tragédie. Mezi autory dominovali O. F. Berg, F. E. Hopp, Ch. Birch-Pfeiffer, C. A. Görner, J. Nestroy, J. Rosen, F. Raimund, J. Offenbach a F. Schiller. Při uvádění zpěvoher nebo operet využíval '''N.''' místních muzikantů, např. na štaci v Mikulově a v Břeclavi 1888 spolupracoval se smyčcovým kvartetem z Mikulova.
 
 
'''N'''. byl zkušeným a do jisté míry i invenčním divadelním podnikatelem. V Mikulově využíval jako jeden z prvních tamního týdeníku k propagaci. Před prvním představením diváky oslovil, představil jim repertoár společnosti a nabídl jim abonmá (např. 12 představení v 1873 vyšlo na 4 zlaté). Před odjezdem divákům poděkoval a rozloučil se s nimi. Nebál se přizvat místní k bližší spolupráci; s mikulovskými dětmi nazkoušel pohádku ''Das Schneewittchen'' od C. A. Görnera, což mu zajistilo plný sál. Tutéž strategii využil i na štaci v Přerově na jaře 1875.
 
 
Pro své štace volil především středně velká a menší města. Mimo českých zemí hrála společnost také v Dolním Rakousku a v Uhrách. '''N.''' dokázal oslovit herce kamenných divadel a přilákat je ke krátkodobým hostováním. Svůj herecký i podnikatelský um předal i svým dětem.
 
 
</ee:content>
 
</ee:content>
<ee:bibliography>
+
<ee:bibliography/>
== <ee:bibliography_label>Štace společnosti Ignaze Neufelda</ee:bibliography_label> ==
+
<ee:bibliography_content>1872/1873 Mikulov (Nikolsburg), Hustopeče (Auspitz); Břeclav (Lundenburg); Hodonín (Göding); 1874 Mikulov; 1875 Přerov (Prerau), Hranice na Moravě (Mährisch Weißkirchen); 1876 Bílovec (Wagstadt), Příbor (Freiberg); 1876/1877 Moravská Ostrava (Mährisch Ostrau); 1878 Hodonín; 1880/1881 Mikulov, Břeclav; 1882/1883 Hainburg, Hodonín, Bzenec (Bizenz), Trenčianské Teplice (Bad Trentshin-Teplitz); 1886 Horn, 1887 Schwechat; 1887 Guntersdorf, Bad Vöslau; 1888 Mikulov, Břeclav; 1890 Sedlitz; 1893 Horní Litvínov (Oberleutensdorf); 1900 Horní Litvínov, Pinkafeld; 1912 Mikulov</ee:bibliography_content>
+
== <ee:bibliography_label>Role</ee:bibliography_label> ==
+
<ee:bibliography_content>Fleck (F. Suppé: ''Flotte Bursche'') – 1876, Bachelin (G. Ohnet: ''Hüttenbesitzer'') – 1888.</ee:bibliography_content>
+
== <ee:bibliography_label>Prameny</ee:bibliography_label> ==
+
<ee:bibliography_content>MZA Brno. E 67. (Sbírka matrik). Sign. 5038, Matrika narozených Hodonín, 1873 – 1887, s. 239. [online, cit. 24. 11. 2019], URL: [http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/5037/?strana=239 http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/5037/?strana=239] 
+
 
+
Österreich Wien, rk. Erzdiözese (östl. Niederösterreich und Wien) Guntersdorf. Sign. 94149, Matrika narozených Guntersdorf, 1869–1888, s. 209. [online, cit. 24. 11. 2019], URL: [http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/wien/guntersdorf/01-07/?pg=212 http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/wien/guntersdorf/01-07/?pg=212]</ee:bibliography_content>
+
== <ee:bibliography_label>Literatura</ee:bibliography_label> ==
+
<ee:bibliography_content>''Nikolsburger Wochenschrift für landwirtschaftliche, gemeinnützige Interessen und Unterhaltung'' (Mikulov) 7. 12. 1872, 4. 1., 11. 1. 1873, 18. 1. 1873, 25. 1. 1873, 22. 3. 1873; ''Mährischer Correspondent'' (Brno) 10. 4. 1873, 24. 4. 1875; ''Brünner Morgenpost'' (Brno) 3. 8. 1875; ''Neutitscheiner Wochenblatt für Stadt und Land'' (Nový Jičín) 30. 1. 1876; ''Nikolsburger Wochenschrift'' 1. 1. 1881; ''Mährisch-schlesischer Correspondent'' (Brno) 24. 2. 1882; ''Der Bote aus dem Waldviertel'' (Horn) 15. 10. 1866; ''Badener Bezirks-Blatt'' (Baden u Vídně) 3. 12. 1887; ''Nikolsburger Wochenschrift'' 9. 6. 1888; ''Mährisch-schlesischer Correspondent'' (Brno) 21. 6. 1888; ''Neuer Theater-Almanach'' (Berlin) 14, 1903, s. 419–420; 18, 1907, s. 436, 540; 18, 1907, s. 530–531; 19, 1908, s. 470; 20, 1909, s. 470; 21, 1910, s. 427; ''Badener Zeitung'' 23. 9. 1908, ''Nikolsburger Wochenschrift'' 15. 6. 1912; ''Kunst der Routine – Der Schauspieler und Regisseur Max Neufeld'', ed. A. Loacker, Wien 2008, s. 11, 14; M. Havlíčková – S. Pracná – J. Štefanides: ''Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku 3/3'', Olomouc 2014, s. 143.</ee:bibliography_content>
+
</ee:bibliography>
+
 
<div class="chronology"><ee:chronology>
 
<div class="chronology"><ee:chronology>
 
== Lebensereignisse ==
 
== Lebensereignisse ==
Zeile 58: Zeile 37:
 
   | mode=category
 
   | mode=category
 
   | ordermethod=titlewithoutnamespace
 
   | ordermethod=titlewithoutnamespace
   | resultsheader=\n== Vazby ==\n
+
   | resultsheader=\n== Weben ==\n
 
   | resultsfooter=\n\n
 
   | resultsfooter=\n\n
 
   | noresultsheader=\n
 
   | noresultsheader=\n
 
}}
 
}}
<ee:published>'''Vznik:''' 2019{{break}}</ee:published><ee:source></ee:source><ee:author>'''Autor:''' [[Miroslav Lukáš]]{{break}}</ee:author>
+
<ee:published>'''Bildung:''' 2019{{break}}</ee:published><ee:source></ee:source><ee:author>'''Autor:''' [[Miroslav Lukáš]]{{break}}</ee:author>
  
 
<ee:category>[[Category:Deutschsprachiges Schauspiel]]
 
<ee:category>[[Category:Deutschsprachiges Schauspiel]]
[[Category:Divadelní osobnosti]]</ee:category>
+
[[Category:Personen]]</ee:category>
  
<cshow logged="1" ingroup="bureaucrat,editor,sysop">
+
<cshow logged="1" ingroup="bureaucrat,editor,sysop"><ee:documentation>
<ee:documentation>
+
  
</ee:documentation>
+
</ee:documentation></cshow>
</cshow>
+
  
 
<references></references>
 
<references></references>
  
 
<noinclude><languages>[[cs:Neufeld, Ignaz]]</languages></noinclude>
 
<noinclude><languages>[[cs:Neufeld, Ignaz]]</languages></noinclude>

Version vom 6. Januar 2020, 11:48 Uhr

Ignaz Neufeld
* 1843 Gaudenzdorf (Wien, Meidling, A)
1920 Wien (A)
Theaterdirektor, Schauspieler
Lebensereignisse

  • 1843: Geburt, Gaudenzdorf (Wien, Meidling, A)
  • 1920: Tod, Wien (A)


Bildung: 2019

Autor: Miroslav Lukáš